Seo cur i láthair, i bhfoirm físeáin YouTube, den seimineár. Ba é an sprioc a bhain leis an seimineár seo, faoi scáth Teacht Aniar, ná muintir na Gaeltachta a thabhairt le chéile chun plé a dhéanamh faoi fhorbairt chomhtháite pobail agus chun straitéisí a aimsiú lena thabhairt chun cinn.

Cumasú Pobail agus an Ghaeltacht

Seimineár ar-líne a reachtáladh i mí Iúil, 2020

(ar fáil ar YouTube)

Is é an sprioc a bhaineann leis an seimineár seo faoi scáth Teacht Aniar ná muintir na Gaeltachta a thabhairt le chéile chun plé a dhéanamh faoi fhorbairt chomhtháite pobail agus chun straitéisí a aimsiú lena thabhairt chun cinn. Cuimsíonn forbairt chomhtháite pobail forbairt eacnamaíochta, shóisialta, teanga, éiceolaíochta agus chultúrtha, is é sin forbairt iomlán an phobail.

Tá sé bunaithe ar an dtuiscint gur trí chumasú pobail amháin, i bfoirm daonlathais láidir áitiúil (an daonlathais rannpháirteach) gur féidir é a thabhairt chun cinn agus gur gá do na Gaeltachtaí teacht le chéile ón mbun aníos le go mbeadh an neart ann chun torithí tairbheacha a bhaint amach.

Is léir, agus géarchéim na Gaeltachta ann, go bhfuil an seansamhail briste: sin samhail faoi smacht ag maorlathas an Stáit. I gcomhthéacs na cainte reatha faoi Aire sinsireach don Ghaeltacht a bheith ceaptha/gan a bheith ceaptha tá sé tráthúil go bpléifear an gaol idir cumhacht agus an Ghaeltacht. Tabharfaidh an seimineár seo deis do dhaoine ath-mhachnamh a dhéanamh ar an gceist seo chomh maith le staid reatha na Gaeltachta.

Téamaí:
1. Daonlathas i gcomhthéacs na Gaeltachta
2. Comhoibriú idirGhaeltachta
3. Forbairt chomhtháite pobail
4. Tionchar polaitíochta
5. An chéad chéim eile

Nascanna YouTube

Seimineár 1: 9ú Iúil, 2020

Seiminéar 2: 16ú Iúil, 2020

Ar ais