Seimineár ar-líne: Cumasú Pobail agus an Ghaeltacht

Seo sraith cainteanna ar tugadh mar chuid den seimineár ar-líne dar teidil "Cumasú Pobail agus an Ghaeltacht" i mí Iúil, 2020

Léigh

Coiscéim Aimhirghin: ionannú mar bhealach romhainn

Alt ag an bhfile Paddy Bushe ar Chumasú Pobail: Ní shlánófar aon phobal imeallach ná aon teanga imeallach muna dtuigtear don bpobal gur cuid dílis lárnach díobh a dtimpeallacht aitiúil féin; gur cuid dílis lárnach díobh samhlaíocht agus cultúr na timpeallachta sin; agus, i gcás na Gaeltachta, gur cuid dílis lárnach díobh an dá theanga atá ina seilbh.

Léigh

An Taisce Ghaelach

Tá an saol nua-aoiseach ag marú mhionteangacha an domhain, an Ghaeilge ina measc. Ach tá bua ag an saol nua-aoiseach céanna gur féidir linn tréithe éagsúla na mionchultúir atá i mbaol báis a chur i dtaisce i bhfoirm dhigiteach mar a mhíníonn Brian Ó Curnáin

Léigh

Fís Shóisialta don Ghaeltacht

Cur chuige nua don Ghaeltacht bunaithe ar thuiscintí sóisialta Bheartas Úr na nGael ar riachtanais chomhaimeartha na Gaeltachta le Conchúr Ó Giollagáin

Léigh

An Geilleagar agus an Ghaeilge

Pléann Fionnbarra Ó Brolcháin luach na Gaeilge mar acmhainn i ngeilleagar nuálaíoch

Léigh

An 'Margadh Éireannach'

Fiafraíonn Ciarán Ó Bréartúin an bhfuil a leithéid de rud agus 'margadh Éireannach' ann i ndáiríre?

Léigh

Béarla ó Dhúchas

An buntáiste é an Béarla a bheith mar theanga tíre más é an t-aonteangachas a bhíonn mar thoradh air? Déanann Fionnbarra Ó Brolcháin cíoradh ar an gceist seo.

Léigh

Oideachas Nuálach

Scrúdaíonn Fionnbarra Ó Brolcháin an córas oideachais i bhfianaise riachtanais an 21ú haois

Léigh

Is ardán atá anseo do dhaoine, nach gá gur baill iad de Teacht Aniar, tuairimí atá ábhartha don obair atá ar siúl ag Teacht Aniar a fhoilsiú. Ní gá go n-aontaí Teacht Aniar leis na tuairimí sin, ach measaimid gur fiú iad a phlé.

Más spéis leat píosa a scríobh don rannóg seo, téigh i dteagmháil linn ag eolas@teachtaniar.eu ar dtús, le do thoil.