Nuacht

DÁTA NUA: Comhrá Pobail – An Bealach atá Romhainn

Beidh sraith imeachtaí ar siúl in Ionad Naomh Pádraig Dobhar ar an 1–2 Márta 2019, ina measc comhrá oscailte ar fhorbairt comhtháite pobail. Fáilte roimh chách.

Tá na himeachtaí seo á n-eagrú ag Teacht Aniar i gcomhpháirt le Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, Pleanáil Teanga Chloich Cheann Fhaola, Comharchumann Oileán Thoraí, Ionad Naomh Pádraig Dobhar, Gaeltacht Bheo (Eagraíocht Náisiúnta na Limistéar Pleanála Teanga), Áislann Rann na Feirste agus Comharchumann na nOileán Beag.

Tá gach eolas maidir leis na himeachtaí anseo.

An Phleanáil Teanga: Comhthéacs, Féidearthachtaí agus Feidhmiú

Dé hAoine agus Dé Sathairn 25 agus 26 Bealtaine 2018 in Óstán Cois Fharraige, Na Forbacha, Conamara

Tá muid ag tús próisis atá an-tábhachtach maidir le todchaí na Gaeltachta ina bhfuil cúram á leagan ar mhuintir na Gaeltachta pleananna teanga a fhorbairt agus a chur chun cinn iad féin.

Eascraíonn ceisteanna tromchúiseacha as an suíomh nua seo: an bhfuil na coistí pleanála teanga cumasaithe chun an obair seo a dhéanamh, an bhfuil an treoir agus an tacaíocht chuí á tabhairt dóibh ag na húdaráis, an bhfuil nó nach bhfuil polasaithe eile Stáit ag teacht salach ar an obair a bheas ar siúl ag na coistí seo? Nil ansin ach cúpla ceann de na ceisteanna gur gá iad a phlé agus a scrúdú.

Mar sin, is deis iontach í an chomhdháil seo dóibh siúd atá ag plé leis an bpleanáil teanga agus dóibh siúd atá ag tacú leo teacht le chéile agus an phleanáil teanga a chíoradh i dteannta a chéile.

Tá clár sealadach agus sonraí uile na comhdhála le fáil anseo.

Lón Intinne—An Gorta Mór agus Teacht Aniar Cultúrtha

Beidh Teacht Aniar rannpháirteach in dhá imeacht nuálacha a bheidh ar siúl i gContae Mhaigh Eo ar an Aoine 18 Bealtaine 2018. Beidh ‘Gorta, Bia, Fuinneamh & Cultúr’ faoi chaibidil sa chéad imeacht acu seo agus cuirfear deireadh leis an lá le comhrá, ceol agus an chaint bheo.

An bhliain seo chaite d'eagraigh Teacht Aniar seimineár Idirnáisiúnta 'An Ghéarchéim Éiceolaíoch agus Múscailt Comhfheasa / “La crise écologique: prise de conscience”, agus idir an dá linn tá Aeróg Éiceolaíoch bunaithe (grúpa machnaimh agus gluaiseachta é seo atá dírithe ar cheisteanna práinneacha timpeallachta agus inbhuanaitheachta ár linne).

Tá sé ar intinn againn sna himeachtaí snáithe malairte a chur ar fáil trí Ghaeilge a dhéanfaidh iniúchadh ar chomhthreomhaireachtaí éiceolaíochta i gcúrsaí cultúír arna éascú ag Teacht Aniar—beidh fáilte ar leith roimh chainteoirí na teanga.

Tá rannpháirtíocht sna himeachtaí ar fad saor in aisce ach caithfidh na rannpháirtithe íoc as a lónadóireacht féin. Tá na sonraí ar fad ar fáil anseo.