Nuacht

Gaeltacht Bheo

Eagraíocht Nua

Eagraíocht nua is ea "Gaeltacht Bheo" atá neamhpleách ó "Theacht Aniar" ach atá ag obair linn. Seo tuairisc ar chruinniú coiste a tionóladh ar an gcéad lá Iúil.

Miontuairiscí cruinnithe

An Sraith Cainteanna: Plé

Teacht Aniar na Gaeltachta

Plé ar Shraith Cainteanna an Earraigh

Bhí seisiún Zoom sa bhreis ann sa sraith cainteanna atá díreach thart, ar an Déardaoin an 15ú Aibreán 2021. Rinne painéal cainteoirí plé ar ábhair na gcainteanna a bhí ann níos luaithe san earrach.

Is iad a bhí páirteach sa phainéal ná:

  • Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
  • Mícheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta
  • Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí, Tuismitheoirí na Gaeltachta
  • Dónall Ó Cnáimhsí, Oifigeach Pleanála Teanga LPT Gaoth Dobhair, agus
  • Donncha Ó hÉallaithe, Gníomhaí Pobail, Conamara.

Gormfhlaith Ní Thuairisg ó Raidió na Gaeltachta a bhí mar éascaitheoir ag an seisiún.

Tá taifead den díospóireacht ar fáil anseo.

**********************************************

An “Ghaeltacht” inniu

Seosamh Ó Cuaig

Tráchtaire

Sraith cainteanna ar-líne. Thug Seosamh Ó Cuaig, Tráchtaire, caint ar an 25ú Márta, 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

**********************************************

An Chéad Ghlúin eile

Sorcha Ní Chéilleachair

Ceannasaí, Tuismitheoirí na Gaeltachta

Sraith cainteanna ar-líne. Thug Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí, Tuismitheoirí na Gaeltachta, caint ar an gcéad lá Aibreán 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Tá na sleamhnáin a ghabhann leis an gcaint anseo.

T na G - An Chéad Ghlúin eile

**********************************************

Ionramháil teanga

sa stát agus sa Ghaeltacht

Srianta agus deiseanna sa limistéar sábháilteachta

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin, Ollamh le Gaeilge, OÉG, caint ar an 11ú Márta 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Agus seo hiad na sleamhnáin:

Ionramháil teanga sa stát agus sa Ghaeltacht

**********************************************

Pleanáil sa nGaeltacht: cur chuige stráitéiseach

Donncha Ó hÉallaithe, Gníomhaí pobail

Sraith cainteanna ar-líne. Thug Donncha Ó hÉallaithe, Gníomhaí pobail, ar an 3ú Márta, 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Agus seo hiad na sleamhnáin:

Pleanáil sa nGaeltacht: cur chuige stráitéiseach

**********************************************

Painéal éiceolaíochta

le

Seán Ó Conláin (TA)

Máirtín Hawkes (TA)

Mairéad Farrell (Sinn Féin)

Marc Ó Cathasaigh (Comhaontas Glas)

Sraith cainteanna ar-líne. Sa chás áirithe seo, plé ginearálta atá i gceist ar an éiceolaíocht agus an nasc atá aici le slánú na Gaeltachta, faoi chathaoirleacht Sheáin Uí Chonláin (Teach Aniar) ar an 25ú Feabhra, 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

**********************************************

An Dúshlán Éiceolaíoch agus Slánú na Gaeltachta

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an tOllamh Michael Cronin, ollamh le Fraincis i gColáiste na Tríonóide, BÁC, caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta", faoi chathaoirleacht Sheáin Uí Chonláin (Teach Aniar) ar an 18ú Feabhra, 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

**********************************************

An Óige neamhpholaitiúil:

Comhthéacs stairiúil agus féidearthachtaí don todhchaí

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an Dr Kerron Ó Luain caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta" ar an 11ú Feabhra, 2021. Seo hiad na sleamhnáin agus an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Tá na sleamhnáin ar fáil anseo:

An Óige Neamhpholaitiúil

**********************************************

Geilleagar nualiobrálach, Gaeltacht nualiobrálach

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an Dr Ben Ó Ceallaigh caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta" ar an 4ú Feabhra, 2021. Seo hiad na sleamhnáin agus an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Nascanna a luaitear sa chaint:

Geilleagar nualiobrálach, Gaeltacht nualiobrálach

**********************************************

Smacht an Stáit, smacht ar strae

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an tOllamh Conchúr Ó Giollagáin caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta" ar an 28ú Eanáir, 2021. Seo hiad na sleamhnáin agus an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Smacht an Stáit, smacht ar strae

**********************************************

Plean Comhtháite Pobail & Cumasú Pobail

Tionóladh seimineár ar-líne ar an 8ú Deireadh Fómhair 2020 chun 'Forbairt Plean Comhtháite Pobail agus Cumasú Pobail' a phlé.

Bhí fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leis nó léi todhchaí na Gaeltachta idir fhostaíocht, chultúr, achmhainní sóisialta, theanga, dhearadh fisiciúil na gceantar agus cúrsaí éiceolaíochta.

Seo cur síos ar ar pléadh.

Tuairisc ar an gCruinniú Zoom

**********************************************

Comhrá Pobail 2

Tugann an físeán seo léirstean ar an saghas comhrá atá ag teastáil chun cúrsaí cumarsáide faoi cheist úsáid na Gaeilge a fheabhsú. Cnagáil ar an nasc anseo

**********************************************

Teacht in Inmhe

Tá taighde déanta ag DCU le cabhair airgid ó COGG do Theacht Aniar agus Tuismitheoirí na Gaeltachta ar chlár don idirbhliain a fhorbairt do scoileanna Gaeltachta. Is féidir an taighde a léamh anseo.

Taimid i mbun oibre anois chun an chéad modúl a fhorbairt:1.

An Togra: Modúl cruthaitheach agus nuálaíoch a chruthú ina ndéanfaí, mar cuid de phróiseas forbartha pearsanta agus pobal, muinín na macléinn iontu féin agus ina gcultúr Gaeltachta agus Gaeilge a chothú.

Teacht in Inmhe

**********************************************

An Bealach atá Romhainn

D'éirigh go maith leis an gComhrá Pobail agus cé go raibh an tinreamh íseal go maith bhí ionadaithe ó nach mór gach grúpa pobail i nGaoth Dobhair agus Cloch Cheann Fhaola i láthair. Tionóladh cruinniú eile i mí Aibreáin chun na smaointe a fhorbairt agus beidh ceann eile ann ar an 13ú den mhí seo (Meitheamh) in Ionad Naomh Pádraig Dobhar ag tosú ar 4.15in.