Nuacht

**********************************************

An Dúshlán Éiceolaíoch agus Slánú na Gaeltachta

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an tOllamh Michael Cronin, ollamh le Fraincis i gColáiste na Tríonóide, BÁC, caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta", faoi chathaoirleacht Sheáin Uí Chonláin (Teach Aniar) ar an 18ú Feabhra, 2021. Seo hé an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

**********************************************

An Óige neamhpholaitiúil:

Comhthéacs stairiúil agus féidearthachtaí don todhchaí

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an Dr Kerron Ó Luain caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta" ar an 11ú Feabhra, 2021. Seo hiad na sleamhnáin agus an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Tá na sleamhnáin ar fáil anseo:

An Óige Neamhpholaitiúil

**********************************************

Geilleagar nualiobrálach, Gaeltacht nualiobrálach

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an Dr Ben Ó Ceallaigh caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta" ar an 4ú Feabhra, 2021. Seo hiad na sleamhnáin agus an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Nascanna a luaitear sa chaint:

Geilleagar nualiobrálach, Gaeltacht nualiobrálach

**********************************************

Smacht an Stáit, smacht ar strae

Sraith cainteanna ar-líne. Thug an tOllamh Conchúr Ó Giollagáin caint sa sraith "Teacht Aniar na Gaeltachta" ar an 28ú Eanáir, 2021. Seo hiad na sleamhnáin agus an físeán a ghabh leis an gcaint.

Tá físeán den chaint anseo.

Smacht an Stáit, smacht ar strae

**********************************************

Plean Comhtháite Pobail & Cumasú Pobail

Tionóladh seimineár ar-líne ar an 8ú Deireadh Fómhair 2020 chun 'Forbairt Plean Comhtháite Pobail agus Cumasú Pobail' a phlé.

Bhí fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leis nó léi todhchaí na Gaeltachta idir fhostaíocht, chultúr, achmhainní sóisialta, theanga, dhearadh fisiciúil na gceantar agus cúrsaí éiceolaíochta.

Seo cur síos ar ar pléadh.

Tuairisc ar an gCruinniú Zoom

**********************************************

Comhrá Pobail 2

Tugann an físeán seo léirstean ar an saghas comhrá atá ag teastáil chun cúrsaí cumarsáide faoi cheist úsáid na Gaeilge a fheabhsú. Cnagáil ar an nasc anseo

**********************************************

Teacht in Inmhe

Tá taighde déanta ag DCU le cabhair airgid ó COGG do Theacht Aniar agus Tuismitheoirí na Gaeltachta ar chlár don idirbhliain a fhorbairt do scoileanna Gaeltachta. Is féidir an taighde a léamh anseo.

Taimid i mbun oibre anois chun an chéad modúl a fhorbairt:1.

An Togra: Modúl cruthaitheach agus nuálaíoch a chruthú ina ndéanfaí, mar cuid de phróiseas forbartha pearsanta agus pobal, muinín na macléinn iontu féin agus ina gcultúr Gaeltachta agus Gaeilge a chothú.

Teacht in Inmhe

**********************************************

An Bealach atá Romhainn

D'éirigh go maith leis an gComhrá Pobail agus cé go raibh an tinreamh íseal go maith bhí ionadaithe ó nach mór gach grúpa pobail i nGaoth Dobhair agus Cloch Cheann Fhaola i láthair. Tionóladh cruinniú eile i mí Aibreáin chun na smaointe a fhorbairt agus beidh ceann eile ann ar an 13ú den mhí seo (Meitheamh) in Ionad Naomh Pádraig Dobhar ag tosú ar 4.15in.