Naisc

Tá eolas ar an leathanach seo ar thograí, eagrais agus áiseanna eile atá bainteach le Teacht Aniar nó a chabhróidh linn ár bhfís a chur chun cinn.

Teicneolaíocht

Scríobh.ie

Is é atá sa suíomh seo ná cur síos ar na háiseanna ríomhaireachta agus idirlín is fiúntaí a bhaineann le scríobh sa Ghaeilge. Ní suíomh litríochta ná a leithéid sin atá i gceist, ach áit ina bhfuil cuntas ar na hacmhainní teicniúla agus eile atá ann a chuidíonn le scríobh na teanga, idir fhoclóirí, litreoirí, agus eile.

Nascanna.com

Tá mórán áiseanna ríomhaireachta agus áiseanna eile ar líne atá ar fáil i nGaeilge bailithe le chéile ar an suíomh seo, ó chórais oibriúcháin go cluichí go háiseanna foghlama.

Foislitheoirí & Scríbhneoirí

Leabhar Breac

Foilsíonn Leabhar Breac go leor leabhar a bhaineann le réimsí spéise Teacht Aniar.

Fionnbarra Ó Brolcháin

Iar-ollamh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil Mhá Nuad agus stiúthóir bhunaigh ar an lárionad Gaeilge, Fiontar, DCU a bhfuil céim PhD in airgeadas idirnáisiúnta aige ó Scoil Ghnó Stern, Ollscoil Nua-Eabhra (BYU). Go leor leabhar foilsithe aige ar chúrsaí geilleagair agus nuálaíochta.