Tionól Cruthaitheach 2014

‘Cá bhfuil ár dtriall mar Phobal Gaeilge?’

agus

‘An Ghaeilge mar Cheist Pholaitíochta’

Caife Domhanda

Bealaí nua chun an Ghaeilge a chur chun cinn – na Féidearthachtaí

 • Coinnímis linn an dream úd (an 95%) nach labhraíonn Gaeilge ach atá báúil dí;
 • Ní mór freagracht a ghlacadh;
 • Ní mór an Ghaeilge a normálú trí ghréasáin a cruthú agus a chothú;
 • Tá gá le hinstitiúidí /struchtúir a fheidhmíonn trí mheán na teanga;
 • Tá an Béarla riachtanach sa saol comhaimsire – ach ní leor é;
 • Tá ról le himirt ag na nua-Éireannaigh;
 • Tá ról le himirt ag na meáin nua – cá bhfuil an G á úsáid?
 • Normalú seachas imeallú;
 • Cúntóirí teanga ón nGaeltacht sna meán-scoileanna;

Caife Domhanda

An Ghaeilge mar Cheist Pholaitíochta

 • Nasc a dhéanamh idir an Ghaeilge agus mórcheisteanna ár linne;
 • Ag plé cúrsaí na tíre seachas na Gaeilge;
 • Conas an Ghaeilge a ceangal le mórcheisteanna na tíre?
 • Samhail éiceolaíochta – is acmhainn é an t-ilteangachas;
 • An Tuaisceart – rudaí ag bogadh;
 • Ról an Stáit?
 • 90% báúil ach cé chomh báúil is atá siad?
 • Rudaí le foghlaim ón spiorad ag tús na hathbheochana;
 • An Éireannaigh nó Eorpaigh muid?
 • Lá Fhéile Phádraig – cé chomh oiriúnach is atá an samhail anois??
 • Peirspictíocht éiceolaíochta: An Ghaeilge ag dul chun leas an phobail + conas
 • Ní mór dul i bhfeidhm ar an gcóras polaitíochta gan beith ceangailte le páirtí ar bith;
 • Tá tábhacht ag an gcóras polaitíochta chun rudaí a chur i bhfeidhm agus ról tábhachtach ag an Aire Oideachais;
 • Bhí bua inné ag an gCoimisinéir Teanga (cá bheidh sé lonnaithe?);
 • Cén todhchaí atá uainn?
 • Feachtas ón bpobal – ag dul i bhfeidhm ar na polaiteoirí;
 • Tá gá le hagóidíocht stuama agus feidhmiú tuisceanach;
 • Ní gá bheith ró bhuartha faoi cumhacht an nua-liobrálachas.

Téamaí ag teacht chun Tosaigh

 • Cad is féidir liomsa a dhéanamh? [Féach thíos]
 • 2016 mar phointe slógaidh – ní mór bheith réidh;
 • Úsáid na teanga a leathnú amach; labhairt laethúil; an léitheoireacht;
 • Grúpaí cosúil le Teacht Aniar ag cruthú dioscúrsa nua trí mheán na Gaeilge;
 • An Ghaeilge agus agus cumhacht sa pholaitíocht; [Féach thíos]
 • Gá le tuiscint níos fearr ar ‘cá bhfuil an chumhacht?’
 • An Ghaeilge i gcomhthéacs an iolrachais;
 • Lonnaíochtaí nua Gaeilge a chruthú;
 • An 5% a labhraíonn an teanga a dhúbláil go 10%;
 • Cúrsaí spóirt mar mheán chun an Ghaeilge a chur chun cinn;
 • Feidhm a bhaint as an Diaspora; [Féach thíos]
 • Slua-chistiú;
 • Conas dul i gcion ar shaol labhartha an Bhéarla; [Féach thíos]
 • Conas córas ‘ATM’ trí Ghaeilge a fháil ó Bhanc Aontas Éireann – cosúil leis an tseirbhís ó Bhanc na hÉireann;
 • An Ghaeilge sa teaghlach; [Féach thíos]
 • An timpeallacht agus an Ghaeilge;
 • Gá le taighde ar ‘cé hiad pobail na Gaeilge’; [Féach thíos]

Téamaí á gCíoradh

Freagracht: Cad is féidir Liomsa a dhéanamh?

 • Feasacht teanga a fhorbairt trí mheán na ngael-scoileanna, an hidirbhliaina agus an CSPE:
 • Forbairt agus úsáid na ngréasán;
 • Cumasú na saighdiúirí coise;
 • Tógáil pobail;
 • Ról do Theacht Aniar.

Dioscúrsa Nua a Chruthú

 • Éalú ó dhioscúrsa na meán Bhéarla;
 • Deis seachas bac is ea an Ghaeilge;
 • Dúshlán a thabhairt do fhealsúnacht ‘TINA’ agus an ‘duine eacnamaíoch’;
 • An ghaois sa traidisiún Gaelach a lorg;
 • Ábhair a chur ar fáil do na meáin Bhéarla;
 • Tuairimí níos leithne agus caighdeán níos airde a chothú i saol na Gaeilge;

Dul i gcion ar shaol an Bhéarla

 • An Ghaeilge mar áis chun fáil réidh leis an meon iar-chóilíneach;
 • Úsáid a bhaint as na meáin Bhéarla chun an teachtaireacht a chur chun tosaigh;
 • Úsáid a bhaint as na meáin nua chun aird a tharraingt ar na míreanna i nGaeilge;
 • Úsáid a bhaint as litreacha – gan bheith ag frithbhualadh;
 • Bí mealltach – is acmhainn í an Ghaeilge.

An G agus an Chumhacht

 • An chumhacht lonnaithe sa pholaitíocht, i measc lucht gnó agus sa státchóras agus lucht na meán;
 • Ní mór idé-eolaíocht nua a cruthú ar dtús trí (i) thaighde/staidéar; (ii) feidhmiú/praxis; (iii) daoine ag teacht le chéile ag comhrá is ag staidéar;
 • Gá le ‘patriarchy’ a scrios agus na mná a shaoradh ó iliomad brúnna?

An Ghaeilge agus an Teaghlach

 • Ní mór taithí a roinnt le tuistí nua;
 • Leabhair ar nós ‘Thógamar le Gaeilge iad’ a chur ar fáil go forleathan;
 • Eolas a bhailiú agus a scaipeadh;
 • Taighde a dhéanamh.

An Ghaeilge agus Éireannaigh thar Lear

 • Úsáid a bhaint as na gréasáin Éireannacha thar lear – brainsí den Chonradh, Ranna na Ceiltise sna hollscoileanna, brainsí den CLG agus de Chomhaltas;
 • Úsáid a bhaint as daltaí Erasmus mar thaidhleoirí;
 • Cóirítear pacáiste eolais sna hollscoileanna do dhaltaí Erasmus;
 • ‘Cá bhfuil na Gaeil?’ – cóirítear bunachar sonraí agus gréasán.

Fonn chun Oibre – Na Chéad Chéimeanna Eile

Feasacht Teanga

 • Edel/Ciarán: taighde i dtaobh FT a fhorbairt san idirbhliain (i gcomhairle le Gael Linn - feachtas Gaelbhrat sna bun-/hiar-bhunscoileanna);

An Ghaeilge agus an Chumhacht

 • Breandán/Cuan: Daoine le saineolas i réimsí áirithe (m.s. an téamh domhanda) a thabhairt le chéile le haghaidh ábhair a chur le chéile do phlé-cháipéis;

Mionteangacha

 • Tadhg: Taighde le déanamh faoi mhionteangacha sna Filipíní.

Éireannaigh thar lear

 • Eoin: Bunachar faoi na grúpaí thar lear a chur le chéile.

An Láthair - Áit iontach Stairiúil, Teach na bPiarsach

Ceann de chainteanna Pecha Kucha

Cuid den slua

Plé domhain

5 Aibreán 2014 | Ionad an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath