Thug 40-50 duine freagra ar an nglaoch a bheith páirteach i dTionól Cruthaitheach sa Bhoirinn, 5-8 Mean Fómhair, chun todhchaí na teanga a athshamhlú i gcomhthéacs thodhchaí na tíre. Thapaigh an comhluadar an deis:

  • ceannaireacht a glacadh ar chomhráite faoi fhéidearthachtaí don teanga a mhothaigh siad go raibh tábhacht ag baint leo;
  • freagracht a ghlacadh faoi bhacanna do chur chun cinn na bhféidearthachtaí sin – taobh na scátha a bhaineann le saol na teanga – agus fáil réidh leo;
  • inspioráid a ghlacadh ó thírdhreach dhraíochta na Boirne, agus
  • ceannaireacht a ghlacadh ar thionscnaimh phraiticiúla chun leas na tíre agus na teanga a bhrú chun tosaigh.

Ar ndóigh tá an Bhoirinn lán de pharadacsa – féach an grianghraf thuas a thaispeánann riasc in aice le teampall Chrónáin, rud nach samhlaítear leis na carraigeacha loma tirime atá mar shaintréithe ag an mBoirinn – agus is amhlaidh leis an rud cruthaitheach. Ní féidir a bheith cinnte roimh ré cá rachaidh na cuilithíní a eascróidh as an gcloch a chaitear isteach i lochán na comhfheasa. Ach de réir cosúlachta, beidh tionchar suntasach an Tionóil ag brú ar aghaidh ar nós draíocht na Boirne ar bhealaí éagsúla – chuid acu soiléir, agus an chuid is tábhachtaí, b’fhéidir, as radharc - tógáil dóchais agus misnigh in éindí le léargais nua ar thodhchaí na teanga agus na tíre.

Ó thaobh na dtionscnamh de is léir go bhfuil an smaointeoireacht ag feidhmiú ar leibhéil éagsúla:

  • An Pictiúr Mór – an Éire nua a samhlaítear le ‘hÉirí Amach na Gaeilge 2016’ , an ‘Seanad Nua’ agus ‘Aistriúchán na seana-litríochta’;
  • Fealsúnacht Nua do Éire nua: fealsúnacht na Garaíochta, meantóireacht na nÓg, normalú na teanga agus nascanna a chruthú idir muintir na Gaeilge agus muintir na nGaeltachtaí;
  • Freastal ar riachtanais na nGaeltachtaí agus riachtanais áitiúla: riachtanais tuistí agus foghlaimeoirí óga na nGaeltachtaí, logainmneacha a chaomhnú agus ról na scéalaíochta i gcaomhnú na timpeallachta agus cumasú pobail.

Tá rianta agus macallaí na laethanta a chaitheamar i dteannta a chéile ag an dTionól le braith sna caibidlí agus grianghraif a leanas. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh, tairbhe agus inspioráid astu.

5 Meán Fómhair 2013 | Coláiste na Boirne, Co. an Chláir