Teacht Aniar na Gaeltachta – Cur chuige nua

Cuireadh chuig Comhrá Oscailte

Cuireann Teacht Aniar fíorchaoin fáilte riomh cách a bheith páirteach linn ar an Déardaoin an 22 Iúil le athmhachnamh a dhéanamh ar a raibh le cloisteáil sa sraith cainteanna ‘Teacht Aniar na Gaeltachta’ a tionóladh idir an 28ú Eanáir agus an 15ú Aibreán.

Iniata tá cáipéis ina ndéantar achoimre ar na moltaí saibhre a d’eascair as an sraith sin.

Plé Oscailte: Is deis í seo do chuile dhuine a bhfuil spéis acu i dtodhchaí na Gaeltachta plé oscailte a dhéanamh i ngrúpaí agus tuairimí a roinnt go príobháideach trí mheán na teicneolaíochta.

Fáilte roimh chách! Cláraigh anseo!

Achoimre ar an Sraith Cainteanna

22 Iúil 2021 | Zoom