An Fóram Díospóireachta: Seimineár 12

Teacht Aniar na Gaeltachta: I dtreo polasaí aontaithe don Ghaeltacht

Córas Oideachais don Ghaeltacht

Máire Ní Neachtain, Iar-Cheann Roinne ar Roinn na Gaeilge,

Coláiste Mhuire gan Smál

Nóta: Tá taifead den chaint ar fáil anseo.

Bileoigín - Seimineár 12

20 Deireadh Fómhair 2022 | Zoom