Seimineár Idirnáisiúnta

An Ghéarchéim Éiceolaíoch agus Múscailt Comhfheasa / “La crise écologique: prise de conscience”

Téatar Mháirtín Uí Chadhain, Coláiste na Tríonóide, BÁC 2, ar an 24ú Feabhra, 2017

TEACHT ANIAR i gcomhpháirt le GAEL LINN agus an GRÉASÁN STAIR TIMPEALLACHTA ÉIREANN

Le cabhair ó Fondúireacht na Gaeilge Teo

Féach físeáin na gcainteanna go léir i bhfoirm liosta

Fógra Seimineáir

Dé hAoine 24 Feabhra

Fáiltiú agus Oscailt Oifigiúil: Catherine Martin T.D

Leas-cheannaire, an Comhaontas Glas

Gréagóir Ó Dúill

File

« Des cultures orales à l’Anthropocène: aller et retour » ?

Dominique Bourg

Ollamh in Ollscoil Lausanne, an Eilbhéis

Dé Sathairn 25 Feabhra

Laudato Si trí Shúile Gael

Tadhg Ó Dúshláine

Iar-léachtóir le Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad

« La voie de la décroissance comme réponse à l’imposture du développement durable »

Serge Latouche

Ollamh emeritus le hEacnamaíocht, Ollscoil Paris Sud agus Diúltóir Fáis

“Fás eacnamaíochta agus an Olltáirgeacht Náisiúnta – an bhfuilimid ar chosán caoch”?

Seán Ó Conláin

Feasta

“An Ród seo romhainn – na dúshláin d’Éirinn sa 21ú aois”

Micheál Ó Cinnéide

Stiúrthóir, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

“AranLIFE: ag díriú aird ar an tábhacht a bhaineann le fiúntas nádúrtha Oileáin Árann”

Gráinne Ní Chonghaile

Tionscadal Aran Life

« Ecolonomie – Entreprendre sans détruire »

Jan Büscher

Pochéco

“Cothú Pobail: Cothaíonn bia an duine”

Róisín Nic Cóil

“Trasnú go sochaí iar-charbóin: Ceachtanna ó éiceaphobal Chloch Shiurdáin”

Peadar Kirby

Ollamh emeritus in Ollscoil Luimnigh, Cathaoirleach Éiceaphobal Chloch Shiúrdáin

24 Feabhra 2017 | Téatar Mháirtín Uí Chadhain, Coláiste na Tríonóide, BÁC 2