Forbairt Plean Pobail & Cumasú Pobail

Comhrá pobail

Fáilte roimh Chách: Cuirfear fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leis nó léi todhchaí na Gaeltachta idir fhostaíocht, chultúr, achmhainní sóisialta, theanga, dhearadh fisiciúil na gceantar agus cúrsaí éiceolaíochta. Beidh deis cainte ag cách i ngrúpaí beaga agus sa seisiún iomlán.

Ivan Mc Phillips: Cuirfidh Ivan (ITGM, as Gaoth Dobhair ó dhúchas) tús leis an gcomhrá. Tá taithí thar na blianta aige ag obair i réimse forbairt pobail. Beidh daoine eile a bhfuil taithí acu san obair seo i láthair freisin.

An Plé: Céard iad na ceisteanna agus na prionsabail is tábhachtaí le cur san áireamh chun plean chomhtháite pobail a fhorbairt i gceantar Gaeltachta agus céard iad na céimeanna gur gá a thógáil chun plean a chur i gcrích go ráthúil? Mar cúlra féach ar thaifeadadh na seimineár faoi ‘Cumasú Pobail agua an Ghaeltacht’ anseo.

Bígí Linn: Tá súil againn fáilte a chur romhat ar an 8ú, ag 19:00!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tá tuairisc ar ar pléadh le fáil thíos.

Tuilleadh eolais: Breandán Mac Cormaic @ 087 244 45 93

Tuairisc ar an gCruinniú Zoom

8 Deireadh Fómhair 2020 | Ócáid ar-líne: Zoom