Comhrá Pobail – An Bealach atá Romhainn

‘I dtreo Forbartha Chomhtháite Pobail trí thuiscintí agus trí fhéidearthachtaí nua a chruthú. Bainfear leas as na modhanna oibre is nuálaí – An Dealbhóireacht Shóisialta agus an Caife Domhanda le cabhair ó éascaitheoirí gairmiúla.’

Fáilte roimh chách

Clár

Dé hAoine, 1 Márta

  • 7.00–8.00in Ceiliúradh Ceoil
  • 8.00–9.30in Comhrá Pobail

Dé Sathairn, 2 Márta

  • 9.30–1.00in An Dealbhóireacht Shóisialta
  • 1.00–1.30in Lón
  • 1.30–2.30in An Bealach atá Romhainn

Tuilleadh eolais (087) 244 4593

Á eagrú ag Teacht Aniar i gcomhpháirt le Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, Pleanáil Teanga Chloich Cheann Fhaola, Comharchumann Oileán Thoraí, Ionad Naomh Pádraig Dobhar, Gaeltacht Bheo (Eagraíocht Náisiúnta na Limistéar Pleanála Teanga), Áislann Rann na Feirste agus Comharchumann na nOileán Beag.

Fógra

1 Márta 2019 | Ionad Naomh Pádraig Dobhar