Cá bhfuil ár dtriall?

I bhfianaise thorthaí an daonáirimh inar léiríodh titim thubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla sa Ghaeltacht, agus go deimhin lasmuigh di, d'eagraigh Teacht Aniar cruinniú poiblí chun machnamh neamhachrannach, fuarchúiseach agus straitéiseach a dhéanamh ar staid reatha na Gaeilge agus ar chur chuige lucht na Gaeilge ina leith, féachaint an féidir linn moltaí nua fiúntacha a chur le chéile ag an gcruinniú féin nó ina dhiaidh.

Dhírigh an plé ar thrí mhórábhar:

  • An Ghaeltacht
  • An Ghaeilge sa Chóras Oideachais
  • An Ghaeilge, An Stát agus an tSochaí Sibhialta

Is féidir breathnú ar fhíseáin na gcainteanna go léir a tugadh, chomh maith leis an bplé painéil, thíos. Máirtín Hawkes, Teacht Aniar, a bhí mar chathaoirleach ar an gcruinniú.

Físeáin na gcainteanna

Féach físeáin na gcainteanna go léir i bhfoirm liosta ar YouTube

Conchúr Ó Giollagáin

'Ceansú na Gaeltachta i ndul i léig na Gaeilge'

Aoife Ní Shéaghdha

'An tacaíocht a theastaíonn ó thuismitheoirí ón bPróiseas Pleanála Teanga agus ón bPolasaí don Oideachas Gaeltachta'

Julian de Spáinn

'Feachtais Phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta'

Breandán Mac Cormaic

'An raibh an ceart ag an gCadhanach?'

Ben Ó Ceallaigh

'Géarchéim na Gaeilge - dearcadh ó Misneach'

Seán Tadhg Ó Gairbhí

Freagra ar na cainteanna

Muireann Ní Mhóráin

Freagra ar na cainteanna

Plé painéil

Díospóireacht oscailte agus ceisteanna ón lucht éisteachta

17 Meitheamh 2017 | Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean (Molesworth St), BÁC 2