An Phleanáil Teanga: Comhthéacs, Féidearthachtaí agus Feidhmiú

Dé hAoine agus Dé Sathairn 25 agus 26 Bealtaine 2018 in Óstán Cois Fharraige, Na Forbacha, Conamara

Tá muid ag tús próisis atá an-tábhachtach maidir le todchaí na Gaeltachta ina bhfuil cúram á leagan ar mhuintir na Gaeltachta pleananna teanga a fhorbairt agus a chur chun cinn iad féin.

Eascraíonn ceisteanna tromchúiseacha as an suíomh nua seo: an bhfuil na sainscileanna ag na coistí pleanála teanga chun an obair seo a dhéanamh, an bhfuil an treoir agus an tacaíocht chuí á tabhairt dóibh ag na húdaráis, an bhfuil nó nach bhfuil polasaithe eile Stáit ag teacht salach ar an obair a bheas ar siúl ag na coistí seo? Nil ansin ach cúpla ceann de na ceisteanna gur gá iad a phlé agus a scrúdú.

Mar sin, is deis iontach í an Chomhdháil dóibh siúd atá ag plé leis an bpleanáil teanga agus dóibh siúd atá ag tacú leo teacht le chéile agus an phleanáil teanga a chíoradh i dteannta a chéile.

Réamhléitheoireacht don chomhdháil

PlécháipéisAnailís ar chaiteachas an Rialtais ar an nGaeltacht agus ar an nGaeilgeComhairle dlíForbairt Acmhainne—Próiseas Comhtháite

Clár

Dé hAoine 25 Bealtaine

6.00–6.30: Clárú, tae agus caife

6.30–7.00: Oscailt oifigiúil

7.00–8.15: ‘Anailís chomparáideach ar na pleananna teanga’

Cainteoir: Seosamh Mac Donnacha, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Cathaoirleach: Conchúr Ó Giollagáin, Sabhal Mór Ostaig, An t-Eileán Sgitheanach, Alba

8.30–10.00: Dinnéar (30.00€ béile 4 chúrsa)*

10.00–: Ceol agus caint sa bheár

Dé Sathairn 26 Bealtaine

9.00–9.30: Tae agus caife

9.30–9.50: Aidhmeanna agus téamaí na comhdhála

9.50–12.20:

An Caife Domhanda (Próiseas cruthaitheachta agus díospóireachta)

Áisitheoir: Máirtín Hawkes

Is próiseas cruthaitheach é an Caife Domhanda bunaithe ar an léargas go dtarlaíonn na comhráití is tábhachtaí ag comhdháil ag am caifé, agus mar sin is deis iontach é chun an comhluadar uile a chur ag comhrá faoi na ceisteanna is a bhaineann leis an gComhdháil. Ina theannta sin tá sé ar cheann de na bealaí is éifeachtaí agus is taitneamhaí chun eagna chomhchoiteann an ghrúpa a nochtadh.

9.50–10.50: Seisiún 1

10.50–11.20 Sos caife agus plé neamhfhoirmeálta

11.20–12.20 Seisiún 2

Téamaí

Téama 1: Cur i bhfeidhm na bpleananna teanga

 • Ábhar 1: Spriocanna/Torthaí
 • Ábhar 2: Feidhmiú an Phróisis féin
 • Ábhar 3: Maoiniú agus riarachán na hoibre
 • Ábhar 4: Measúnú, Taighde, oiliúint agus réimsí taithí na bhfostaithe
 • Ábhar 5: Comhtháthú na pleanála teanga leis na próisis phleanála eile de chuid an Stáit agus seasamh dleathach na gcoistí Pleanála
 • Ábhar 6: Comhghuaillíocht na ngrúpaí pleanála teanga

Téama 2

 • Ábhar 7: An Ghaeilge i gcomhthéacs forbairt pobail agus fostaíochta sa Ghaeltacht

Téama 3

 • Ábhar 8: Cumasú agus neartú pobal: Stát lárnach nó pobal lárnach?

Téama 4

 • Ábhar 9: Ról na nEalaíon agus forbairt na Gaeltachta

12.20–1.00: An Fómhar ón bplé agus torthaí

1.00–2.00: Lón

2.00–3.00: Plé oscailte

3.00–4.00: ‘Céard atá le déanamh? Ceisteanna práinneacha dár ngluaiseacht!’

Cathaoirleach: Tomás Mac Con Iomaire, iar-Cheannasaí Ráidio na Gaeltachta

4.00–4.15: Críoch

*Níl aon chostas iontrála ach faraor níl sé de acmhainn ag Teacht Aniar costas an lóistín nó an dinnéir a sheasamh.

Tá eolas maidir le roinnt roghanna lóistín a bheidh ar fáil le linn na comhdhála sa cheangaltán thíos:

Lóistín

Spriocanna na comhdhála

 • B’fhearr glacadh leis an gcomhdháil seo mar an chéad chéim i bpróiseas foghlamtha, cumasaithe agus slógaidh na rannpháirtithe
 • Go roinnfear an saineolas atá bailithe go dtí seo ag na coistí pleanála teanga
 • Go gcothófar comhghuaillíocht ina measc
 • Go ndéanfar cinneadh gréasán teangmhálacha a bhunú le comhordú a dhéanamh idir na grúpaí pleanála de réir mar a oireann
 • Go ndéanfar scrúdú ar na gnéithe eagsúla a bhaineann leis an bpleanáil teanga mar atá beartaithe.

Cuirfear fáilte roimh mholtaí maidir le hábhair le plé srl.

Tuilleadh eolais: bmaccormaic@eircom.net / (087) 244 45 93

25 Bealtaine 2018 | Óstán Cois Fharraige, Na Forbacha, Conamara