Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An Taisce Ghaelach

Nuair atá an baol ann go bhfuil rud ar tí imeacht as, agus go bhfuil gá lena shábháilt, cuirtear ar shlí shábhála é, an uair is féidir. Má tá áit leathmhór agat, is 'tearmann' atá insa tslí shábhála sin. Má tá áit níos lú agat, tabharfaidh tú 'taisce' air. Tá an saol nua-aoiseach ag marú mhionteangacha an domhain, an Ghaeilge ina measc. Ach tá bua ag an saol nua-aoiseach céanna gur féidir linn tréithe éagsúla na mionchultúir atá i mbaol báis a chur i dtaisce i bhfoirm dhigiteach. Dhá mbeadh, mar shampla, timpeallacht éiceolaíochta faoi bhagairt ag tine nó tuile nó athrú aeráide nó dian-díchoillteoireacht, choisneofaí tearmann áitiúil, nó chuirfí síolta na bplandaí i stór. Is as an smaointeoireacht loighiciúil seo a thaganns na coincheapa Tearmann na nGael agus An Taisce Ghaelach.

Léigh

Imeachtaí

"Córas Oideachais don Ghaeltacht" - 20/10

20 Deireadh Fómhair 2022

Zoom

An Fóram Díospóireachta: Seimineár 12 Teacht Aniar na Gaeltachta: I dtreo polasaí aontaithe don Ghaeltacht Córas Oideachais don Ghaeltacht Máire Ní Neachtain, Iar-Cheann Roinne ar Roinn na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál

Oscail