Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An Taisce Ghaelach

Nuair atá an baol ann go bhfuil rud ar tí imeacht as, agus go bhfuil gá lena shábháilt, cuirtear ar shlí shábhála é, an uair is féidir. Má tá áit leathmhór agat, is 'tearmann' atá insa tslí shábhála sin. Má tá áit níos lú agat, tabharfaidh tú 'taisce' air. Tá an saol nua-aoiseach ag marú mhionteangacha an domhain, an Ghaeilge ina measc. Ach tá bua ag an saol nua-aoiseach céanna gur féidir linn tréithe éagsúla na mionchultúir atá i mbaol báis a chur i dtaisce i bhfoirm dhigiteach. Dhá mbeadh, mar shampla, timpeallacht éiceolaíochta faoi bhagairt ag tine nó tuile nó athrú aeráide nó dian-díchoillteoireacht, choisneofaí tearmann áitiúil, nó chuirfí síolta na bplandaí i stór. Is as an smaointeoireacht loighiciúil seo a thaganns na coincheapa Tearmann na nGael agus An Taisce Ghaelach.

Léigh

Imeachtaí

Comhrá Pobail 2019

4 Meitheamh 2019

D'éirigh go maith leis an gComhrá Pobail agus cé go raibh an tinreamh íseal go maith bhí ionadaithe ó nach mór gach grúpa pobail i nGaoth Dobhair agus Cloch Cheann Fhaola i láthair.

Oscail