Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

Fís Shóisialta don Ghaeltacht

Ach an oiread le mórchuid mhionchultúir an domhain, tá Gaeil na Gaeltachta i ngleic le brúnna móra polaitiúla agus sóisialta atá ag bagairt ar an acmhainn chomónta atá acu maireachtáil mar phobal folláin seasmhach. Is iad na mionphobail a thionscnaíonn céimeanna misniúla le dlús a gcuid cainteoirí a chosaint is fearr a thabharfas aghaidh ar na brúnna seo. Teastaíonn fís shóisialta atá tarraingteach agus ábhartha do rannpháirtithe an phobail mar chéim tosaigh san obair seo. Is éard atá sa pháipéar seo ná iarracht bunús na físe seo a leagan amach.

Léigh

Imeachtaí

Forbairt Plean Pobail & Cumasú Pobail

8 Deireadh Fómhair 2020

Ócáid ar-líne: Zoom

Fáilte roimh Chách: Cuirfear fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leis nó léi todhchaí na Gaeltachta idir fhostaíocht, chultúr, achmhainni sóisialta, theanga, dhearadh fisiciúil na gceantar agus cúrsaí éiceolaíochta. Beidh deis cainte ag cách i ngrúpaí beaga agus sa seisiún iomlán. Ivan Mc Phillips: Cuirfidh Ivan (ITGM, as Gaoth Dobhair ó dhúchas) tús leis an gcomhrá. Tá taithí thar na blianta aige ag obair i réimse forbairt pobail. Beidh daoine eile a bhfuil taithí acu san obair seo i láthair freisin.

Oscail