Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An Geilleagar agus an Ghaeilge

Is ag méadú seachas ag laghdú atá tábhacht an chultúir i ndomhan ina bhfuil margaí nasctha agus cumarsáid ardluais chun tosaigh. Le domhandú, baineann buntáiste le difríocht, le háiteanna faoi leith, le luachanna i gcoiteann agus mothúcháin féiniúlachta. Tá níos lú tábhacht ag baint le réasúnacht i gcomparáid le féiniúlacht nó daonnacht. Cé gur a mhalairt de thuairim a chloistear go minic, braitheann nuálaíocht i bhfad níos mó ar chúiseanna sóisialta agus cultúrtha – a leithéid muinín, muintearas agus féiniúlacht – ná ar thaighde agus forbairt (R&D) eolaíochta agus teicneolaíochta.

Léigh

Imeachtaí

Cá bhfuil ár dtriall? (2017)

17 Meitheamh 2017

Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean (Molesworth St), BÁC 2

I bhfiannaise thorthaí an daonáirimh inar léiríodh titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla sa Ghaeltacht, agus go deimhin lasmuigh di, tá cruinniú poiblí á eagrú ag Teacht Aniar chun machnamh neamhachrannach, fuarchúiseach agus straitéiseach ar staid reatha na Gaeilge agus cur chuige lucht na Gaeilge ina leith.

Oscail