Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An 'Margadh Éireannach'

Is minic a chloistear tráchtairí agus daoine atá i mbun gnó, lucht Fiontraíocht Éireann ach go háirithe, go bhfuil ‘Margadh na hÉireann’ róbheag. Luaitear ceithre mhilliún duine mar fhianaise, nó sé mhilliún, ag braith ar dhearcadh an chainteora. Ach is cuma faoi sin, mar níl an ceart ag ceachtar acu. Ní hé méid an mhargaidh an fhadhb, ach nach ann dó in aon chor, dáiríre.

Léigh

Imeachtaí

An Phleanáil Teanga 2018

25 Bealtaine 2018

Óstán Cois Fharraige, Na Forbacha, Conamara

Tá muid ag tús próisis atá an-tábhachtach maidir le todchaí na Gaeltachta ina bhfuil cúram á leagan ar mhuintir na Gaeltachta pleananna teanga a fhorbairt agus a chur chun cinn iad féin. Is deis iontach í an chomhdháil seo dóibh siúd atá ag plé leis an bpleanáil teanga agus dóibh siúd atá ag tacú leo teacht le chéile agus an phleanáil teanga a chíoradh i dteannta a chéile.

Oscail