Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

Fís Shóisialta don Ghaeltacht

Ach an oiread le mórchuid mhionchultúir an domhain, tá Gaeil na Gaeltachta i ngleic le brúnna móra polaitiúla agus sóisialta atá ag bagairt ar an acmhainn chomónta atá acu maireachtáil mar phobal folláin seasmhach. Is iad na mionphobail a thionscnaíonn céimeanna misniúla le dlús a gcuid cainteoirí a chosaint is fearr a thabharfas aghaidh ar na brúnna seo. Teastaíonn fís shóisialta atá tarraingteach agus ábhartha do rannpháirtithe an phobail mar chéim tosaigh san obair seo. Is éard atá sa pháipéar seo ná iarracht bunús na físe seo a leagan amach.

Léigh

Imeachtaí

Seoltaí leabhar 2016

14 Aibreán 2016

D'fhoilsigh Teacht Aniar dhá leabhar sa bhliain 2016 — “Gombeens at the Gate”: Renewing the Rising through Ideals, Character and Place le Finbarr D. Bradley & James J. Kennelly agus “Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”: Éire sa 21ú aois idir Indibhidiúlacht agus Phobal, curtha in eagar ag Breandán Mac Cormaic.

Oscail