Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

Oideachas Nuálach

I gcúrsaí oideachais an lae inniu, an gné is tábhachtaí ná conas a foghlaimíonn scoláirí, ní cad a foghlaimíonn siad. Méadaíonn fiúntas nuair atá ciall, eispéireas agus féiniúlacht á ndoimhniú, ag dul ó shonraí go faisnéis, eolas, tuiscint, eagna agus trasfhoirmiú. Tarlaíonn an fiúntas is mó tríd inspioráid, samhlaíocht, cruthaitheacht agus áilleacht a chothú. Baineann an fiúntas is lú leis an eolaíocht, teicneolaíocht agus eacnamaíocht fad is atá siad deighilte ó litríocht, fealsúnacht, diagacht agus na healaíona. Tá sé tábhachtach cúrsaí smaointeoireachta a lagú, ní a láidriú faoi mar a cheaptar go minic, an fáth go bhfuil ról faoi ag na healaíona i gcruthú an tsochaí nuálaíoch.

Léigh

Imeachtaí

Cá bhfuil ár dtriall? (2017)

17 Meitheamh 2017

Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean (Molesworth St), BÁC 2

I bhfiannaise thorthaí an daonáirimh inar léiríodh titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla sa Ghaeltacht, agus go deimhin lasmuigh di, tá cruinniú poiblí á eagrú ag Teacht Aniar chun machnamh neamhachrannach, fuarchúiseach agus straitéiseach ar staid reatha na Gaeilge agus cur chuige lucht na Gaeilge ina leith.

Oscail