Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

Oideachas Nuálach

I gcúrsaí oideachais an lae inniu, an gné is tábhachtaí ná conas a foghlaimíonn scoláirí, ní cad a foghlaimíonn siad. Méadaíonn fiúntas nuair atá ciall, eispéireas agus féiniúlacht á ndoimhniú, ag dul ó shonraí go faisnéis, eolas, tuiscint, eagna agus trasfhoirmiú. Tarlaíonn an fiúntas is mó tríd inspioráid, samhlaíocht, cruthaitheacht agus áilleacht a chothú. Baineann an fiúntas is lú leis an eolaíocht, teicneolaíocht agus eacnamaíocht fad is atá siad deighilte ó litríocht, fealsúnacht, diagacht agus na healaíona. Tá sé tábhachtach cúrsaí smaointeoireachta a lagú, ní a láidriú faoi mar a cheaptar go minic, an fáth go bhfuil ról faoi ag na healaíona i gcruthú an tsochaí nuálaíoch.

Léigh

Imeachtaí

Sraith Cainteanna: Teacht Aniar na Gaeltachta

28 Eanáir 2021

Ar ZOOM, agus ansin 'chuile sheachtain go dtí an chead lá Aibreán ag an am céanna

Oscail