Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An 'Margadh Éireannach'

Is minic a chloistear tráchtairí agus daoine atá i mbun gnó, lucht Fiontraíocht Éireann ach go háirithe, go bhfuil ‘Margadh na hÉireann’ róbheag. Luaitear ceithre mhilliún duine mar fhianaise, nó sé mhilliún, ag braith ar dhearcadh an chainteora. Ach is cuma faoi sin, mar níl an ceart ag ceachtar acu. Ní hé méid an mhargaidh an fhadhb, ach nach ann dó in aon chor, dáiríre.

Léigh

Imeachtaí

Fís shóisialta don Ghaeltacht 2017

4 Samhain 2017

Seomra "Park", Óstán Brehon, Cill Airne

Tá cruinniú á reáchtáil ag Teacht Aniar a bheidh ar siúl ar an Satharn, 4 Samhain 2017, le linn imeachtaí Oireachtas na Samhna

Oscail