Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An 'Margadh Éireannach'

Is minic a chloistear tráchtairí agus daoine atá i mbun gnó, lucht Fiontraíocht Éireann ach go háirithe, go bhfuil ‘Margadh na hÉireann’ róbheag. Luaitear ceithre mhilliún duine mar fhianaise, nó sé mhilliún, ag braith ar dhearcadh an chainteora. Ach is cuma faoi sin, mar níl an ceart ag ceachtar acu. Ní hé méid an mhargaidh an fhadhb, ach nach ann dó in aon chor, dáiríre.

Léigh

Imeachtaí

Géarchéim Éiceolaíoch (Seimineár 2017)

24 Feabhra 2017

Téatar Mháirtín Uí Chadhain, Coláiste na Tríonóide, BÁC 2

An Ghéarchéim Éiceolaíoch agus Múscailt Comhfheasa / “La crise écologique: prise de conscience” is ábhar don seimineár seo atá á reáchtáil ag Teacht Aniar i gcomhpháirt le Gael Linn agus an Gréasán Stair Timpeallachta Éireann.

Oscail