Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

Béarla ó Dhúchas

Luann lucht gnó na hÉireann go minic gur buntáiste mór é go labhraíonn muintir na hÉireann Béarla, agus gan míbhuntáiste ar bith a lua leis sin in aon chor. Ach cinnte is mí-bhuntáiste uaireanta do na Gaeil bheith ina gcainteoirí dúchais Béarla! Cé go bhfuil Béarla ag a lán feidhmeannaigh idirnáisiúnta, ní cainteoirí dúchasacha Béarla formhór acu in aon chor. Ní raibh teanga ríomh chomh forleathan agus atá Béarla na linne, ach tá cainteoirí dúchasacha Béarla ina mionlach, agus an céatadán sin ag ísliú de réir a chéile. Níl na cainteoirí dúchasacha seo go maith ag déanamh cinnte de go dtuigtear iad. Go deimhin, deirtear go reachtáiltear cúrsaí gnó as Béarla níos fearr nuair nach bhfuil aon chainteoirí dúchasacha Béarla i láthair ar chor ar bith. Tá fadhb faoi leith ag na Gaeil sa chomhthéacs sin, ag iarraidh ar dhaoine nach bhfuil an Béarla acu ón gcliabhán muid a thuiscint. Mar a dúirt Ostarach sa Financial Times i 2007, ‘when the Irish call, it gets complicated and taxing’.

Léigh

Imeachtaí

Forbairt Plean Pobail & Cumasú Pobail

8 Deireadh Fómhair 2020

Ócáid ar-líne: Zoom

Fáilte roimh Chách: Cuirfear fáilte roimh dhuine ar bith ar spéis leis nó léi todhchaí na Gaeltachta idir fhostaíocht, chultúr, achmhainni sóisialta, theanga, dhearadh fisiciúil na gceantar agus cúrsaí éiceolaíochta. Beidh deis cainte ag cách i ngrúpaí beaga agus sa seisiún iomlán. Ivan Mc Phillips: Cuirfidh Ivan (ITGM, as Gaoth Dobhair ó dhúchas) tús leis an gcomhrá. Tá taithí thar na blianta aige ag obair i réimse forbairt pobail. Beidh daoine eile a bhfuil taithí acu san obair seo i láthair freisin.

Oscail