Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

Fís Shóisialta don Ghaeltacht

Ach an oiread le mórchuid mhionchultúir an domhain, tá Gaeil na Gaeltachta i ngleic le brúnna móra polaitiúla agus sóisialta atá ag bagairt ar an acmhainn chomónta atá acu maireachtáil mar phobal folláin seasmhach. Is iad na mionphobail a thionscnaíonn céimeanna misniúla le dlús a gcuid cainteoirí a chosaint is fearr a thabharfas aghaidh ar na brúnna seo. Teastaíonn fís shóisialta atá tarraingteach agus ábhartha do rannpháirtithe an phobail mar chéim tosaigh san obair seo. Is éard atá sa pháipéar seo ná iarracht bunús na físe seo a leagan amach.

Léigh

Imeachtaí

An Phleanáil Teanga 2018

25 Bealtaine 2018

Óstán Cois Fharraige, Na Forbacha, Conamara

Tá muid ag tús próisis atá an-tábhachtach maidir le todchaí na Gaeltachta ina bhfuil cúram á leagan ar mhuintir na Gaeltachta pleananna teanga a fhorbairt agus a chur chun cinn iad féin. Is deis iontach í an chomhdháil seo dóibh siúd atá ag plé leis an bpleanáil teanga agus dóibh siúd atá ag tacú leo teacht le chéile agus an phleanáil teanga a chíoradh i dteannta a chéile.

Oscail