Fáilte go Teacht Aniar

Is í ár n-aidhm sochaí na hÉireann a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga

Ár bhFís

Tuairimí

An 'Margadh Éireannach'

Is minic a chloistear tráchtairí agus daoine atá i mbun gnó, lucht Fiontraíocht Éireann ach go háirithe, go bhfuil ‘Margadh na hÉireann’ róbheag. Luaitear ceithre mhilliún duine mar fhianaise, nó sé mhilliún, ag braith ar dhearcadh an chainteora. Ach is cuma faoi sin, mar níl an ceart ag ceachtar acu. Ní hé méid an mhargaidh an fhadhb, ach nach ann dó in aon chor, dáiríre.

Léigh

Imeachtaí

Cá bhfuil ár dtriall? (2017)

17 Meitheamh 2017

Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean (Molesworth St), BÁC 2

I bhfiannaise thorthaí an daonáirimh inar léiríodh titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla sa Ghaeltacht, agus go deimhin lasmuigh di, tá cruinniú poiblí á eagrú ag Teacht Aniar chun machnamh neamhachrannach, fuarchúiseach agus straitéiseach ar staid reatha na Gaeilge agus cur chuige lucht na Gaeilge ina leith.

Oscail