cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Ríomhphost Focal faire
Bricfeasta na hAoine

Cuireadh tús i mí Feabhra 2014 le gréasán nua sóisialta do dhaoine gairmiúla trí mheán na Gaeilge. Deis iontach atá ann do lucht gnó agus do dhaoine gairmiúla eile gréasánú ar bhonn neamhfhoirmeálta a dhéanamh go rialta.

Is minic aíonna mór le rá a bheith ann mar chainteoirí, ina measc Críona Ní Dhálaigh, Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Éamon Gilmore, TD, IarCheannaire pháirtí Lucht Oibre, Eoin Ó Murchú, iriseoir mar aon le neart eile.

Bain leas as an ríomhaire trí Ghaeilge!

Bain leas as an áis iontach don idirlíon. Le Firefox, atá ar fáil as Gaeilge, is féidir leat fuinneog Gaelach ar an domhan a bheith agat. Ní hamháin sin, ach má chuireann tú an breiseán Gaelspell leis, beidh tú in ann litreoir leictreonach den scoth a chur i bhfeidhm ar scríbhneoireacht ar an idirlíon.

Teacht Aniar

Is eagraíocht dheonach a bunaíodh i 2012 í Teacht Aniar agus mar aidhm aici sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga.

Creidimid go bhfuil an Ghaeilge lárnach san athréimniú seo agus dá bhrí sin gur gá muinín an phobail sa Ghaeilge agus an cultúr a iompraíonn sí a fhorbairt, agus tríd sin an teanga a chur i gcroílár shaol an duine, san fhostaíocht, oideachas, óige agus i ngach ghné de shaol na hÉireann.

Sa réamhrá seo déantar cur síos ar an gcomhthéacs ónar fhás an ghluaiseacht seo.

fís na gluaiseachta le fáil anseo.

Ina measc siúd atá páirteach, áirítear na daoine seo.

Foilseacháin

Foilseacháin Reatha

D’fhoilsigh Teacht Aniar dhá leabhar nua le déanaí:

“Gombeens at the Gate”

Renewing the Rising through Ideals, Character and Place

  • le Finbarr D. Bradley & James J. Kennelly

agus

“Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”

Éire sa 21ú aois idir Indibhidiúlacht agus Phobal

  • le húdair éagsúla
Ar na Bacáin ... Imeachtaí don Dialann

Fómhar 2016 - Ceardlanna Cruthaitheacha

Áras an Phiarsaigh - BÁC

Ceardlanna Cruthaitheacha - Fómhar 2016

Athnuachan 2016

Forbairt Intinne, Forbairt Pobail!

Ní luíonn córais gheilleagracha, pholaitíochta ná oideachais na hÉireann le riachtanais sochaí dhomhandaithe inbhuanaitheach an lae inniu. Is iad an dífhostaíocht, míchothromaíocht, bochtanas, coiriúlacht, dramhaíl, truailliú is a leithéid, na torthaí dá bharr.

Is iad féintuiscint, féinmheas agus féiniúlacht, fréamhaithe sa dúchas, na bunchlocha foghlama is luachmhaire dá bhfuil againn. Is as na hacmhainní sin a chothaítear mórtas dúiche agus inbhuanaitheacht, cothromaíocht, cruthaitheacht agus nuálaíocht.

Tá cur chuige radacach sna ceardlanna chun pobal foghlama uathúil a mhúscailt atá in ann tarraingt as ár n-acmhainní daonna, cultúrtha, nádúrtha agus ealaíne. Trí thacaíocht ó éascaitheoirí, aoichainteoirí agus na rannpháirtithe féin, spreagfar meon cruthaitheach, idéalachas agus spiorad athnuachana.

Tá na ceardlanna píolótacha seo dírithe ar dhaoine de gach aoisghrúpa agus go háirithe orthu siúd a dteastódh uathu, i ndiaidh dóibh meabhrú a dhéanamh ag leibhéal na teoirice, praxis a chur i bhfeidhm, bíodh sé sin trí fhiontar nuálaíoch inbhuanaithe a fhorbairt ina n-aonar nó i gcomhpháirt lena gcomhghleacaithe ar mhaithe leis an bpobal i gcoitinne.

An Focal Scoir...

An bhfuil spéis agat a bheith gafa i dtograí éifeachtúla fónta a bhaineann le Gaeilge agus le todhchaí na hÉireann? An bhfuil smaointe agus tuairimí agat féin? Tapaigh an deis mar sin, agus déan teagmháil linn ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eolas AG teachtaniar.eu!

Ionad Cultúrtha

Ionad Cultúrtha

Is fada daoine ag rá go mba cheart go mbeadh Ionad Cultúrtha sa phríomhchathair, dírithe ar lucht labhartha na Gaeilge. Is aisteach nach bhfuil a leithéid ann cheana féin.

Tá sé mar chuspóir ar Teacht Aniar dlús a chur le hiarrachtaí a leithéid d’Ionad a chur ar bun, agus tosú leis seo céim ar chéim.

An chéad chéim ná iarracht a dhéanamh roinnt den iliomad imeachtaí Gaeilge a bhíonn ann cheana féin a reachtáil in ionad amháin oiriúnach, chun an choincheap a mheá.

Tionól Cruthaitheach

Bhí Tionól Cruthaitheach ag Teacht Aniar, in Ionad an Phiarsaigh ar an 5ú Aibreán, 2014, áit inar pléadh ceisteanna tromchúiseanna ár linne. Tuilleadh eolais anseo.

Leabhar Breac: Gealach

Ar fheirm mhuintir La Tour i Nova Scotia tá Gealach, ceann de na capaill ráis is fearr i gCeanada. Agus í á tabhairt i mbád trasna an chuain titeann Gealach san fharraige. Sa cheo trom imíonn an capall as radharc. Cuirtear saol na feirme bunoscionn. Ní chreidfidh an cúpla, Jack agus Liz, go bhfuil Gealach báite, agus téann siad ar a tóir.

Seo atá á rá agaibh le déanaí
deir an aip nach bhfuil mapquest direct tile access le fáil ó mhí Iúil 2016.
15.09.2016 17:13
mo bhroin in raibh me inan freastal ar an ocaid ' cruithuigheacch. bhi me ar inntinn bheith ann ach bhru chlann ! Leigh me an bhallraoicht go tapaidh. Fuireann laidir...
09.04.2014 18:01
Bhí píosa ar Nós, iris na n-óg le deireanas faoi Fáinne Nua feiceálach le dath glas air. B'fhiú iniúchadh a dhéanamh ar an moladh sin. Cothrom an ama seo 100...
18.10.2013 15:46
Chéapfainn gur fiú go mór a leithead a dhéanamh ach é a bheith pleanailte i gceart.Cé hiad na daoine a bheadh páirteach ann-daoine óga, gach saghas duine? Cén chaoi a...
06.10.2013 10:47
Is stát Gallda é an stát seo. Ligeann na polaiteoirí orthu go bhfuil siad ar son na Gaeilge. Ach tá siad ag máirseáil faoi bhrat an Murder Machine nua, Tá...
20.09.2013 20:37
Ar chóir ‘Seanad Nua’ a chur ar bun - le deis a thabhair do dhaoine ceisteanna móra a phlé? Tá deiseanna iontacha againn. Is táirge é an cultúr Cá bhfuil...
07.09.2013 23:28
Tá súil agam nach mbeidh. Má tá rath le bheith orthu, ní foláir dhóibh daoine a léann aiste fhada ag tóraíocht rud éigin beag chun pointe mór a dhéanamh fúthu féin a sheachaint.
27.08.2013 22:15
Is comhartha dóchais é go bhfuil fáilte roimh chuile thuairim. Ní miste go dtiocfeadh "eití" eagsúla na Gaeilge le chéile chun aghaidh a thabhairt ar thodchaí na teanga - ó...
08.08.2013 20:32
Beidh fáilte Uí Cheallaigh romhat a Mháirín; níl de dhit ach dea-mhéin i leith ról na Ghaeilge in athréimniú na tíre. Faigh foirm iarratais ar an suiomh. Tá súil agam buaileadh leat sa Bhoireann.
28.07.2013 11:32
Sea, a Mháirín. Caithfidh mé a rá gur mheas mé féin go raibh an téarma beagáinín aisteach. Is é atá i gceist, cibé ar bith, ná machnamh domhain ar staid...
27.07.2013 23:05